Heffingskorting

Heffingskorting

Heffingskorting: Wat is het

Voordat we beginnen uit te leggen over heffingskorting en aftrekbare kosten, is het belangrijk te weten waarom het heffingskorting heet. De belasting die je betaald over loon/salaris, heet loonheffing. Dit is niet alleen de inkomstenbelasting die je betaald maar ook de premie volksverzekering. Deze premie volksverzekering is een bedrag dat van je loon wordt ingehouden waarmee bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, faillissementsuitkeringen en WW-uitkeringen worden betaald.

 Heffingskorting

Om in aanmerking te komen voor heffingskortingen moet je weten welke er bestaan. De bekendste en voor iedere werknemer van toepassing is de arbeidskorting. Dit is een beloning van de overheid vanwege het feit dat je arbeid hebt en dus werkt voor je geld. Daarnaast zijn er heffingskortingen die vooral op kleinere specifieke groepen gericht zijn die het zwaarder hebben dan een normale werkende. Zoals een jonggehandicaptenkorting, ouderenkorting, ouderschapverlofkorting of alleenstaande ouder korting. Deze groepen hebben het zwaarder in de samenleving en worden door middel van een korting op hun loonheffing tegemoet gekomen door de overheid.

Heffingskorting bestaat uit maximaal 13 verschillende kortingen. Maar wat is nou precies heffingskorting? Heffingskorting is een korting op de belasting en/of premie van volksverzekeringen die u moet betalen. Dit levert u een financieel voordeel op.

De werkgever of uitkeringinstantie houdt rekening met de inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen bij maximaal 6 van deze kortingen, tezamen met loonheffingskorting. Echter is het pas van toepassing van de werknemer schriftelijk heeft bevestigd om loonheffingskorting toe te passen.

De 6 kortingen waar de werknemer recht op heeft is afhankelijk van zijn persoonlijke situatie. De kortingen kan de werknemer laten verrekenen via zijn aangifte inkomstenbelasting.