Inkomstenbelasting uitgebreid

Inkomstenbelasting

Naast de loonheffingskorting zijn er ook nog andere heffingskortingen. Deze is sterk afhankelijk van de gezinssituatie van de werknemer en dergelijke in het huishouden. Met deze kortingen houdt de werkgever zich niet mee bezig, maar moet de werknemer zelf laten vereffenen via de inkomstenbelasting. Het is eventueel mogelijk om een verzoek in te dienen voor een voorlopige aanslag, dan krijgt u maandelijks een bedrag op uw rekening gestort. Maar dit kan ook na afloop van het jaar met de aangifte inkomstenbelasting. Hieronder een overzicht van de volgende heffingskortingen bij de inkomstenbelasting(exclusief loonheffingskorting):

 • De inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • De alleenstaande-ouderkorting
 • De aanvullende alleenstaande-ouderkorting
 • De korting voor maatschappelijke beleggingen
 • De korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen
 • De ouderschapsverlofkorting

De werknemer heeft van zijn werkgever na afloop van het kalenderjaar een verklaring nodig met de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats en uw loonheffingennummer
 • De naam en het BSN/sofinummer van de werknemer
 • De periode in het kalenderjaar waarin de werknemer ouderschapsverlof heeft gehad
 • Het aantal uren in het kalenderjaar dat de werknemer ouderschapsverlof heeft gehad
 • De doorwerkbonus

Er zijn hierbij 3 voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor deze korting, namelijk:

 • U bent op 1 januari 2011 61 jaar of ouder.
 • U heeft recht op de arbeidskorting.
 • U heeft inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking van ten minste € 9.045.

De heffingskortingen kunnen niet worden overgedragen, want deze zijn persoonlijk.