Loonheffing

Loonheffing

Elk persoon die geld verdient in Nederland moet loonheffing afdragen. Dit gebeurd in de meeste gevallen automatisch door de desbetreffende werkgever. De loonheffing bestaat onder meer uit loonbelastingen en premies volksverzekeringen. De volksverzekeringen zijn onder meer:

  • Algemene Oudersdomswet (AOW)
  • Algemene Nabestaandenwet (ANW)
  • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
  • Algemene Kinderbijslagwet (AKW)

Loonheffingen worden ondermeer berekent en ingehouden wanneer u in dienstbetrekking gaat werken. Dat wil zeggen: Wanneer u in dienst bent van een werkgever houdt de werkgever loonheffing in op uw brutosalaris. Dit gebeurd dus meestal geheel automatisch.